Reiki till sällskapsdjur

Believe in spirit


Reiki till djur


Reiki kan även ges till djur som är fantastiska mottagare, oavsett ålder, hälsotillstånd, ras eller art. Det är en värdefull metod som stödjer de naturliga läkeprocesserna.


Djur är duktiga på att känna sin egen kropp och vet ofta och vad de behöver få hjälp med. De flesta bemöter Reikiutövaren med värme och nyfikenhet och visar gärna var på kroppen de vill ha behandling. De kanske vänder en särskild sida till, lägger sig på ett särskilt sätt eller placera sig under Reikiutövarens händer.


Andra är mer skeptiska och behöver tid att vänja sig. De kan vara misstänksamma på grund av tidigare negativa upplevelser vid till exempel veterinärbesök och tror att Reikibehandlingen på ett liknande sätt kommer att orsaka smärta eller obehag. Då behöver djuret få tid och utrymme att vänja sig vid situationen och bygga upp tilltro till att Reiki inte gör ont. Utövaren kan då istället påbörja sitt arbete med hjälp av distanstekniker på det avstånd djuret själv väljer att hålla sig på. Det brukar resultera i att djuret slappnar av och kommer närmare efter en stund. Men det är inget krav att Reikiutövaren måste lägga händerna på djuret. Reiki går dit den ska även om hela behandlingen sker på avstånd eller helt på distans. Det viktigaste är att djurets integritet respekteras och att behandlingen blir en positiv och avslappnande upplevelse.


Djurets ägare är mycket betydelsefull som dess främsta hjälpare och därför är det viktigt att ägaren känner tilltro till och får en bra kontakt med Reikiutövaren. För att djuret ska få ut mesta möjliga av en behandling är det bra om Reikiutövaren får ta del av ägarens bild av djurets allmänna tillstånd och behov.


Reikiutövare som har egna djur märker ofta att djuren söker upp dem för att få Reikibehandlingar. Reiki kan ges så ofta djuret önskar och bli en fin stund av avkoppling och samvaro.


OBS! Misstänker du att ditt djur är skadat, har ont eller lider av sjukdom, kontakta alltid veterinär för rådgivning och eventuell behandling!


Källa: Förenade Reikiförbundets hemsida

Behandlingstid: 60 minuter  Pris: 600:-, vid hembesök tillkommer resekostnad 35:-/mil